Projecten

Met onze projecten zetten we alles op alles voor de overlevingskans van Afrikaanse en Aziatische olifanten. We willen bijdragen aan een wereld waar mens en olifant in harmonie naast elkaar kunnen leven. We geloven in een holistische benadering, gericht op praktische, duurzame oplossingen.

Samenwerking en kennisuitwisseling op alle niveaus

Samen met lokale gemeenschappen, studenten, wetenschappers, overheden, rangers en iedereen die hart heeft voor olifanten en natuurbescherming, bereiken we duurzaam positieve verandering!

All projects Alle landenThailandZuid-Afrika