Beleid

Statuten en andere beleidsstukken

Stichting Bring The Elephant Home (Kamer van Koophandel: 34216018; RSIN 814087553) is een stichting met ANBI status en een door het CBF erkend Goed Doel.

Onderaan deze pagina vind je het Bestuursverslag 2023, voorgaande jaarverslagen en jaarrekeningen per jaar en verder onze beleidsstukken Privacyverklaring, Meerjaren Beleidsplan 2023-2027, Gedragscode, statuten en Beleid ten aanzien van partners en financiers.

ANBI

Bring The Elephant Home is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je giften aan Bring The Elephant Home zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Vanaf 2021 verplicht de belastingdienst goede doelen om hun gegevens te publiceren. Bring The Elephant Home voldoet aan deze verplichting via het CBF erkenningspaspoort.

Postadres: Van Blankenheimstraat 36 3132 VB Vlaardingen Nederland. Telefoon: +31 6 51326837 Email: support@bteh.org

Bestuur en management

 • Jeroen Bol (bestuurslid)
 • Saskia Cornelissen (penningmeester)
 • Suzan Doornwaard (bestuurslid)
 • Berrie Jurg (voorzitter)
 • Liesbeth Sluiter (bestuurslid)
 • Antoinette van de Water (directeur en oprichter)

Bring The Elephant Home stelt zich ten doel:

 1. Het ontwikkelen van duurzame oplossingen om mens-olifant conflicten te verminderen en biodiversiteit te vergroten, in samenwerking met de lokale bevolking en partners;
 2. Bescherming en uitbreiding van het leefgebied van de Aziatische en Afrikaanse olifant door middel van herbebossing, het veiligstellen van corridors en gebieden waar mensen en olifanten veilig samen kunnen leven. In de eerste plaats om het uitsterven van de olifant te voorkomen. Daarnaast draagt bescherming van het leefgebied ook bij aan bredere milieudoelstellingen, zoals het behoud van biodiversiteit;
 3. Het vergroten van kennis, bewustzijn en betrokkenheid ten aanzien van de bedreigingen voor olifanten en mogelijke oplossingen.
 4. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het beschermen, verbeteren en uitbreiden van leefomgeving voor olifanten;
 2. Een bijdrage leveren in het oplossen van mens-olifantconflicten;
 3. Het stimuleren van lokale initiatieven en het betrekken van lokale gemeenschappen bij natuur- en olifantenbescherming.

Officiele stukken per jaar

2023

Bestuursverslag 2023

Meerjaren beleidsplan 2023-2027 (Engelstalig, Strategic plan 2023-2027)

Beleid ten aanzien van partners en financiers

2022

Bestuursverslag 2022

Annual report (Engelstalig)

Gedragscode Bring The Elephant Home

2021

Bestuursverslag 2021 (jaarverslag en jaarrekening)

Annual report 2021 (Engelstalig)

2020

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2020

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2020

Verklaring bij jaarrekening 2020

2019

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2019

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2019

Verklaring bij jaarrekening

2018

Strategic plan 2018-2022 (Engelstalig)

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2018

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2018

Verklaring bij jaarrekening 2018 van stichting Bring The Elephant Home

2017

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2017

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2017

2016

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2016

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2016

2015

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2015

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2015

2014

Beleidsplan Bring The Elephant Home 2014-2016

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2014

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2014

2013

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2013

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2013

Beleidsstukken

Privacyverklaring 2019

Beleidsplan 2018-2022

Bring The Elephant Home gedragscode

Download hier onze statuten 2017

‹ Terug naar de vorige pagina