en | nl | th

Publicaties

Hoe kunnen olifanten en mensen voordeel hebben bij het feit dat ze in elkaars omgeving leven? Daar zijn nieuwe strategiën voor nodig. Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van die strategieën. Dat heeft geleid tot de volgende wetenschappelijke publicaties.

Publicaties

Door middel van vragenlijsten, interviews en participatieve workshops en door praktisch samen te werken met mensen die met olifanten leven, willen we:

  1. de variabelen begrijpen die de houding van mensen ten opzichte van olifanten beïnvloeden, en de voorwaarden voor het naast elkaar bestaan van mensen en olifanten
  2. verandering mogelijk maken door een holistische wederzijds voordelige co-existentiestrategie tussen mens en olifant te ontwikkelen.

Enkele resultaten

Bijen helpen Thaise olifanten en boeren vreedzaam samen te leven

Onze net gepubliceerde studie in Chanthaburi laat zien dat ruim 60% van de olifantgroepen en ruim 88% van de individuele olifanten werden verjaagd door de bijenkorfhekken. De olifanten die dicht bij de hekken kwamen toonden typische signalen van verhoogde alertheid en onzekerheid en trokken zich vaak rustig terug. De boeren rapporteerden een sterke vermindering van schade aan gewassen nadat de bijenkorfhekken waren geïnstaleerd, en tevens extra voordelen waaronder extra inkomen van honing.

De studie wees ook op aanvullende voordelen, zoals extra inkomen, trots, ontwikkeling van vaardigheden en gevoelens van welzijn (Van de Water et al., 2020).

Mens olifant conflicten West Thailand

Op onze projectlocaties in Thailand signaleerde 50% van de mensen die in de buurt van olifanten in het Western Forest Complex wonen (N = 410) en 74% in het Eastern Forest Complex (N = 300) een vorm van negatieve interactie met olifanten gedurende de laatste twee jaar. Dat kan zijn verlies van gewassen, materiële schade of letsel en zelfs de dood.

Uit ons onderzoek bleek dat degenen die baat hadden bij het leven in de buurt van olifanten meer tolerant tegenover hen waren. We ontdekten dat het niet alleen financiële voordelen waren die positieve attitudes aansturen. Ook voordelen zoals gemeenschapsontwikkeling, gevoelens van trots en tevredenheid hebben ook een sterke invloed op attitudes (Van de Water & Matteson, 2018).

Nieuws en updates

2023-09-29  Publicatie in Diversity!
2022-10-30  De waarde van olifanten: Een pluralistische aanpak

Single donation (NL)
Wil je iets doneren?
Welk bedrag wil je doneren?
Kies de betaalmethode
Kies je bank
Kies je creditcard

Donatie gegevens

Persoonsgegevens

Section

Aanhef
Voorwaarden *
‹ Terug naar de vorige pagina