en | nl | th

Voor een toekomst voor olifanten

Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Hun leefgebied verdwijnt in een alarmerend tempo, door toedoen van mensen. Olifanten moeten daarom buiten beschermde gebieden op zoek naar voedsel en water. Zo ontstaan er meer en meer conflicten tussen olifanten en mensen. Als de olifant verdwijnt, verliezen we een prachtige diersoort, die zo cruciaal is voor onze natuur en ecosysteem. 

Alles op alles voor duurzame verandering!

Bring the Elephant Home zet alles op alles voor de overlevingskans van olifanten. Onze natuurbeschermingsprojecten starten bij de lokale gemeenschap. We streven naar duurzaam positieve verandering, naar een wereld waar mens en olifant in harmonie naast elkaar kunnen leven. Sluit je aan bij de missie van Bring the Elephant Home!

Help je mee?

Volg het laatste nieuws, volg onze projecten. Heb je interesse om mee te doen? Bekijk de vele verschillende mogelijkheden om te bij te dragen als donateur en/of vrijwilliger! Alvast veel dank!

Bring The Elephant Home is een door het CBF erkend goed doel en is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Ook is BTEH lid van GlobeGuards.

Maak kennis met het team

Ons team is wereldwijd actief, specifiek in Thailand, Zuidelijk Afrika, Belgiรซ en Nederland. Maak kennis met het BTEH-team!

Laatste nieuws

Wat gebeurt er als je een hek weghaalt? Vijf observaties

Lees meer

Bee the Change in Ruam Thai

Lees meer

Country Director Thailand

Lees meer

Nieuwste video

Volg ons op Instagram

  • Exciting news from the fields! ๐ŸŒฟ๐Ÿ”ฌ Our work and research with elephant-friendly crops continue to make progress! We have partnered with brilliant minds from the Bioinformatics and Systems Biology Program at King Mongkutโ€™s University of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok, to delve into the world of soil microbiom#researchcollaborationfestival 

This collaboration aims to unravel the complex microbial communities that play a crucial role in the health and productivity of crops and the ecosystems humans and elephants call home. Through comprehensive analysis, we aspire to understand the impacts of different agricultural practices on human-elephant interactions, microbial diversity, and soil health. This knowledge will allow us to enhance our crop cultivation strategies and promote more sustainable and eco-friendly farming practices. 

Stay tuned as we continue our work with crops for human-elephant coexistence! Huge thanks for the support and collaboration on this work, @love.kmutt 

#SustainableAgriculture #SoilHealth #AlternativeCrops #KMUTT #ResearchCollaboration #alternativecrops
  • ๐ŸŒ‘โœจ Missed the Solar Eclipse? We've Got You Covered! โœจ๐ŸŒ‘

While the moon plays hide-and-seek with the sun and Thailand sits in the waiting room, weโ€™ve got just the thing to light up your day (or night)! Our elephant-friendly coexistence candles๐Ÿ•ฏ๏ธ because who says you need the sun for a little illumination?

Whether you're looking to bring a twinkle back into your evening or need an excuse to enjoy some ambient lighting (as if the universe turning off the lights wasn't reason enough), our candles promise to brighten your spirits.

So, letโ€™s not dwell on the cosmic FOMO. Grab a candle, light it up, and bask in the glow of your own personal 'eclipse.' The universe might play hard to get, but our candles are here for you; no celestial alignment is required. ๐Ÿ˜‰

#SolarEclipse2024 #MissedOut #CandleLight #LightYourWay #CosmicFOMO
  • ๐ŸŒ๐Ÿ’ง๐Ÿ˜ 2024's extreme temperatures and droughts underscore the urgent need to combat climate change. For farmers, these conditions spell disaster: crop failures, water shortages, and economic hardship. Meanwhile, elephants, driven by thirst and hunger, encounter escalating negative interactions with humans as they encroach on farmlands.

This clash endangers human and elephant lives and highlights the broader environmental crisis at hand. Solutions lie in sustainable farming, conservation efforts, and harmonious coexistence strategies.

Let's unite in our efforts to create a world where our actions nourish the planet, safeguarding both agriculture and elephants. It's not just the responsibility of farmers, environmentalists, or policymakers, but all of us. Together, we can mitigate the impacts of climate change and foster a harmonious environment for all.

๐ŸŒฑ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ˜ #ClimateAction #ProtectOurFarmers #SaveTheElephants #SustainableFuture
  • ๐Ÿ˜September 2024! Save the Date and Join us in South Africa! ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆApply at our website, link in our bio! Yeehaw!
  • ๐Ÿ๐Ÿ” Did you know elephants have a natural aversion to bees? ๐Ÿ˜๐ŸŒฟ

In Thailand, we're embarking on a fascinating study with the arrival of Apis Cerana hives. This research aims to delve into the interactions between Asian elephants and these native bees, exploring the potential of bee hive fences as a conflict mitigation tool in Asia, inspired by their success in Africa.

This effort is distinguished by its community-driven approach. Local beekeepers are at the heart of this project, contributing not just the bees but also their invaluable knowledge. This collaboration underscores the synergy between traditional practices and scientific research, aiming to create sustainable and effective conservation strategies.

Follow our progress as we navigate the complexities of wildlife conservation, fostering harmony between humans and elephants through innovative solutions.

#ScienceForConservation #ApisCerana #ElephantConservation #CommunityEngagement
  • ๐Ÿ˜๐ŸŒฟ Embark on an Unforgettable Journey: "Elephants & Us: A Kui Buri Encounter" 
Book Today! https://feastthailand.com/elephants-and-us/

Dive into the heart of Thai culture and wildlife coexistence with a full-day experience that promises more than just a glimpse into the majestic world of elephants. Nestled on the edge of Kui Buri National Park in the serene Hat Kham subdistrict, our carefully curated adventures with@feastthailand offer you the unique opportunity to connect with nature, embrace local traditions and contribute to sustainable conservation efforts.

๐ŸŒถ Tom Yum Farming Experience
Immerse yourself in the innovative Tom Yum Project, marrying agricultural practices with elephant conservation. Cultivate key ingredients of the iconic Tom Yum soup that naturally deter elephants, supporting local agriculture and elephant conservation.

๐Ÿ Beehive Fences: A Sweet Solution
Discover the ingenious method of beehive fences used as a peaceful deterrent against elephant crop raids. Learn how this eco-friendly approach provides additional income through honey and wax production, and even try crafting lip balm.

๐Ÿฒ Cook Your Own Thai Lunch
Step into the Thai kitchen garden, pick fresh ingredients and learn the art of Thai cooking. Enjoy the fruits of your labor with a communal dining experience, relishing your homemade Thai delicacies.

๐Ÿงต Tie-Dye Workshop with Local Experts
Get creative in our tie-dye workshop using the region's unique dark orange earth. Design and dye your scarf, a vibrant and sustainable keepsake of your Thai adventure.

๐Ÿ” Go Wild On Safari
Experience the thrill of a safari through Kui Buri National Park. With luck, you might spot elephants, gaurs, deer, and more in their natural habitat. Every day offers a different adventure.

This experience is perfect for those eager to see wildlife, understand the efforts of local villagers in coexisting with elephants, and dive hands-on into conservation and culture.

#ElephantsAndUs #KuiBuriAdventure #ThaiCulture #WildlifeConservation #SustainableTravel #ThaiCulinaryExperience #CreativeWorkshops #JoinUs #BookNow