ติดต่อ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ โปรดส่งอีเมลมาที่

คำถามทั่วไป
Antoinette van de Water: info@bring-the-elephant-home.org (ผู้อำนวยการ)

คำถามเกี่ยวกับการทำงาน การสัมภาษณ์ ทุน และผู้ร่วมมือ
Antoinette van de Water: antoinette@bring-the-elephant-home.org

การรับอุปถัมภ์ช้างของเรา
Rob และMarian Notebaard: adoptie@bring-the-elephant-home.nl

การเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ
Rob และMarian Notebaard: info@bring-the-elephant-home.nl

การเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิของเรา
David Owen: david@bteh.org

ให้การสนับสนุนโครงการของเรา
Antoinette van de Water: antoinette@bring-the-elephant-home.org และinfo@bring-the-elephant-home.nl

ต้องการรับจดหมายข่าวดิจิตอลของเรา
info@bring-the-elephant-home.org

การบริจาค
Remko Bronswijk: remko@bring-the-elephant-home.nl

มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน

ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่อยู่
Van Blankenheimstraat 36, 3132VB Vlaardingen, the Netherlands
ที่อยู่อีเมล
Leo van de Water: leovandewater@cs.com
โทรศัพท์
+ 31 6 513 26 837
หมายเลขหอการค้า
34216018
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
IBAN NL INGB 0001675200 BIC/SWIFT code INGBNL2A (ING Bank)

ประเทศไทย

ที่อยู่อีเมล
Antoinette van de Water via antoinette@bring-the-elephant-home.org
โทรศัพท์
+ 66 97 9234 494 (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขลงทะเบียนมูลนิธิไทย
CM211

ไปที่ลิงค์นี้เพื่อลงนามรับจดมหายข่าวของเรา