en | nl | th

Periodieke schenking

Schenken met belasting voordeel

Wil je stichting Bring the Elephant Home steunen met een periodieke gift? Alvast hartelijk dank, je steunt onze projecten duurzaam en het biedt belastingvoordeel.

Als je periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je deze aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen jou en Bring the Elephant Home.

Hoe werkt het? 

Download om te beginnen dit formulier van de belastingdienst.

Stap 1

 • Vul in het formulier van de belastingdienst de vragen 1, 2, 3 in, en indien van toepassing vraag 6.
 • Print het formulier en onderteken bij vraag 5.
 • Scan het ondertekende f0rmulier en email dit aan Bring the Elephant Home: E-mail: support@bteh.org
  Of stuur het ondertekende f0rmulier per post naar:
  Stichting Bring the Elephant Home
  Steven Butendiekplateau 130
  3581 GS Utrecht
  Graag met vermelding van je e-mailadres.

Stap 2

Na ontvangst vult Bring the Elephant Home vraag 4 en 7 in en je ontvangt het formulier retour en met de vraag hoe je je bijdrage wilt overmaken (incasso of zelf overmaken)

Samegevat: Periodieke gift in geld

 • Gebruik het belastingdienst formulier ‘Periodieke gift in geld wanneer je minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Bring the Elephant Home.
 • Het formulier bevat een gedeelte voor jezelf en een gedeelte voor Bring the Elephant Home.
 • Je kunt daarnaast deze betalingsvolmacht invullen om de donaties te regelen. Bring The Elephant Home zal dan de gegevens aanvullen.

Heb je vragen?

We helpen je graag! E-mail ons via support@bteh.org

Alvast hartelijk dank!

‹ Terug naar de vorige pagina