en | nl | th

Welkom nieuw bestuurslid: Suzan Doornwaard

Met trots verwelkomt Bring The Elephant Home Dr. Suzan Doornwaard als nieuw bestuurslid! Suzan is al enkele jaren actief voor de stichting, met name als het gaat om wetenschappelijk onderzoek, de sociale dimensies van mens-olifant conflicten, publicaties en het uitwerken van onze strategie. Van harte welkom in het bestuur van Bring The Elephant Home, Suzan!

Antoinette van de Water en Berrie Jurg

Suzan Doornwaard

Introductie

Dr. Suzan Doornwaard heeft een achtergrond in interdisciplinaire sociale wetenschappen en ruim 10 jaar ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van multi-methode onderzoeksprojecten. Het grootste deel van haar onderzoek richt zich op het begrijpen van de samenhang tussen individuen en de sociale en culturele contexten waar zij onderdeel van zijn. Als zelfstandig onderzoeker en adviseur begeleidt Suzan nationale en internationale organisaties in het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is zij verbonden aan de Universiteit Utrecht waar zij onderzoek doet naar jeugd in veranderende sociaal-culturele contexten. Met haar werk wil Suzan bijdragen aan een interdisciplinair perspectief op de complexe globale uitdagingen van deze tijd en een beter begrip van de sociale factoren (gedrag, overtuigingen, ervaringen) die een rol spelen in zowel de oorzaak als aanpak van deze vraagstukken. 

‹ Terug naar de vorige pagina