Onderzoek Thailand

In het grensgebied tussen Thailand en Myanmar leeft een van de grootste nog overgebleven populaties van de Aziatische olifant, Elephas maximus zoals zijn wetenschappelijke naam luidt.

In dat grensgebied werd in 1965 het Salakpra Wildlife Sanctuary opgericht, het allereerste wildreservaat van Thailand. Het bood olifanten een veilige haven, totdat een kleine halve eeuw geleden de activiteiten van mensen hun leefgebied binnendrongen. Illegale houtkap, bosbranden en oprukkende boeren maken het olifanten steeds moeilijker voldoende voedsel, water en ruimte te vinden. Die gaan ze vervolgens in het leefgebied van de mensen zoeken; de conflicten die daardoor ontstaan hebben niet zelden een gewelddadige afloop, voor mens en dier. Meestal gebruiken boeren stroomhekken en vuurwerk om olifanten van hun land en waterbronnen te weren. Stroomhekken zijn duur en niet altijd effectief.

Zonder ingrijpen zal deze explosieve situatie alleen maar verergeren. Samen met de bevolking zoeken wij nieuwe paden, die een vreedzaam samenleven van mensen en olifanten mogelijk maken.

Natuurbehoud vanuit de gemeenschap

Sinds 2012 werkt BTEH in de zuidelijke regio van het Salakpra Wildlife Sanctuary, in het subdistrict Chong Sa Dao. Samen met lokale dorpelingen herstellen we bossen en en leggen kleine dammen aan, waardoor het voor olifanten minder noodzakelijk wordt buiten de beschermde gebieden voedsel en water zoeken. We geven dorpelingen financiële ondersteuning voor dit werk en bouwen samen kennis op van ecologisch herstel.

In 2015 ontving BTEH een beurs van het Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)*, in het kader van het Conservation Leadership Program. Dit unieke trainingsprogramma gaf ons de kans om ons werk in Salakpra voort te zetten en uit te bouwen. Een team, samengesteld uit gemeenschapsleiders en reservaatmedewerkers onderzoekt nu innovatieve en geweldloze manieren om conflicten tussen olifanten en mensen te verminderen, en voert die uit.

Het team ontwierp een monitoring plan; boeren telen gewassen die olifanten niet lekker vinden; dorpelingen kunnen cursussen volgen; en men experimenteert met bijenkorfhekken. Meer informatie daarover.

* Het Critical Ecosystem Partnership Fund is een gezamenlijk initiatief van ‘l Agence Française de Développement, Conservation International, de Europese Unie, de Global Facility, de Japanse regering, de MacArthur Foundation en de Wereldbank. Het CEPF bevordert betrokkenheid van de bevolking bij natuurbescherming en geeft daartoe beurzen aan burgerorganisaties. In 2013 investeerden IUCN en CEPF 10,4 miljoen USD in een 5-jarig plan voor het behoud van biodiversiteit in de ‘Indo-Birma Hotspot’, waaronder Vietnam, Laos, Cambodja, Thailand, Myanmar, en delen van Zuid-China. IUCN leidt het Regional ImplementationTeam (RIT) van CEPF in deze gebieden, waarbij zij samenwerken met het Myanmar Environment rehabilitation-conservation Network (MERN) en met Kadoorie Farm and Botanical Garden (KFBG) in China.
Single donation (NL)
Wil je iets doneren?
Welk bedrag wil je doneren?
Kies de betaalmethode
Kies je bank
Kies je creditcard

Donatie gegevens

Persoonsgegevens

Section

Aanhef
Voorwaarden *
‹ Terug naar de vorige pagina