Bee the Change

Naarmate in Azië meer land ten prooi valt aan ontbossing en ontginning, komen mensen vaker in conflict met de kolossale dieren die daar voorheen ongestoord hun leven leidden: de olifanten. Met Bee the Change kunt u hen helpen. 
In het dichtbevolkte Thailand is de populatie wilde olifanten de afgelopen eeuw afgenomen van 100.000 tot 4.000. Een van ’s werelds grootste resterende Aziatische olifantenpopulaties leeft in het grensgebied tussen Thailand en Myanmar, waar hun leefgebied nog steeds afkalft. Reservaten met wilde olifanten worden de laatste 40 jaar geconfronteerd met illegale houtkap, handel in wilde dieren, bosbranden en mens-olifant conflicten. 
BTEH helpt lokale gemeenschappen met het ontwerpen en uitvoeren van duurzame en natuurlijke projecten die olifanten en hun leefgebied beschermen en tegelijk bijdragen aan de lokale economie.

Bijen en olifanten

Afbrokkeling van hun leefgebied dwingt wilde olifanten het beschermde bos uit te trekken, op zoek naar eten en water. Op dit moment gebruiken boeren schrikdraad en vuurwerk om olifanten die hun gewassen plunderen tegen te houden. Stroomhekken zijn duur, onnatuurlijk en makkelijk door de intelligente dieren te omzeilen. Olifanten hebben zelfs al mensen verwond en gedood. Wanhopige boeren grijpen steeds vaker naar gewelddadige oplossingen. Zijn er dan geen vreedzame methoden? Jawel!

Onderzoekers in Kenia hebben aangetoond dat olifanten bang zijn voor bijen. Ze hebben zelfs een speciaal geluid om elkaar te waarschuwen als ze bijen signaleren. Experimenten hebben aangetoond dat bijen olifanten kunnen verjagen van plantages.

In Thailand heeft het Phu Luang Wildlife Research Station nu ook veelbelovende tests gedaan met bijenkorfhekken. Men hangt rond plantages bijenkorven op en verbindt die met elkaar door een ketting. Als een olifant een plantage probeert in te komen, raakt hij de ketting waardoor de korf beweegt. De bijen komen zoemend naar buiten en de olifant maakt rechtsomkeert. De honing levert boeren extra inkomsten.

In samenwerking met het Research Station en met lokale gemeenschappen start BTEH het project Bee the Change. We plaatsten in twee provincies bijenkorfhekken langs de grens van beschermde gebieden en meten de resultaten. We bouwen een netwerk van waaruit we deze simpele, natuurlijke win-winoplossing ook in andere provincies kunnen verspreiden.

En het mooie is: bijen en olifanten zijn beide sleutelsoorten. Zij maken het leven voor andere levende wezens mogelijk. Bijen omdat ze een groot deel van onze voedselplanten bestuiven; olifanten omdat ze met hun eet- en leefgewoonten het bos onderhouden. Beide soorten zijn aanjagers van biodiversiteit en belangrijk voor ons eigen voortbestaan.
 Onlangs heeft Antoinette van de Water, de oprichter van BTEH, een onderzoek gedaan naar mens-olifant conflicten voor haar Master opleiding biologie. Dat de conflicten intens zijn in dit gebied, blijft wel uit de resultaten:

 • 54% van de ondervraagden gaf aan dat hun plantages dagelijks door wilde olifanten geplunderd worden.
 • De boeren hebben dan ook een zeer negatieve houding t.o.v. de olifanten: 70% heeft de voorkeur dat olifanten totaal verdwijnen.
 • Mensen die meewerken aan natuurbeschermingsprojecten hebben een meer positieve instelling ten opzichte van olifanten, in vergelijking met dorpelingen die niet profiteren van deze programma’s.
 • Van de boeren, gaf 52% aan dat ze een betere manier moeten vinden om olifanten tegen te houden, en 22% overweegt over te schakelen op een gewas waar olifanten niet van houden.
 • Ondanks de negatieve houding t.o.v. olifanten, gaf maar liefst 80% van de deelnemenede boeren aan positief te zijn over het gebruik van bijenkorfhekken, 33% is bereid om direct het bijenkorfhekwerk te starten en 48% wil eerst meer leren over deze nieuwe methode.

Bee the Change!

Bee the Change brengt een team van deskundigen samen om projecten met bijenkorfhekken uit te voeren. De bijen zorgen voor inkomsten, verbetering van de biodiversiteit en voor harmonie tussen boeren en olifanten. En de bescherming van sleutelsoorten als bijen en olifanten is bovendien belangrijk voor onze eigen toekomst.

Help dit project te realiseren door:

 • Met een donatie via deze veilige link.
 • Deel de Bee the change video via uw sociale media
 • Breng een bod uit op één van de ter beschikking gestelde kunstwerken op Ebay-Bring the Elephant Home
 • Maak zelf een gift over op IBAN: NL76 INGB 0001675200, BIC / SWIFT code: INGBNL2A tnv Bring the Elephant Home in Vlaardingen
 • Volg ons op Facebook
 • Reis diervriendelijk: neem de moeite om olifanten in het wild te zien, in plaats van olifanten in gevangenschap in de toeristenindustrie
 • Plant ‘bij-vriendelijke’ bloemen en kruiden
 

Dank voor uw steun!

Speciale dank gaat uit naar:

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) of IUCN, Fondation Ensemble en de ASN bank voor hun financiele steun voor dit project.

Binnenkort:olifant-vriendelijke honing, vers van de bijenkorfhekken in Phuluang Wildlife Sanctuary. Design by: Jenna Bissell

Literatuur:

Karidozo, M., Osborn, F.V. (2005). Can bees deter elephants from raiding crops? An experiment in communal lands of Zimbabwe. Pachyderm No. 39. King, L.E., Douglas-Hamilton, I., Vollrath, F. (2007). African elephants run from the sound of disturbed bees. Current Biology Vol 17 No 19 R832 Kremen, C., Williams, N.M., Aizen, M.A., Gemmill-Herren, B., LeBuhn, G., Minckley, R., et al. (2007). Pollination and other ecosystem services produced by mobile organisms: a conceptual framework for the effects of land-use change. Ecology Letters. 10: 299–314 doi: 10.1111/j.1461-0248.2007.01018.x Soltis, J., King, L.E., Douglas-Hamilton, I., Vollrath, F., Savage, A. (2014) African Elephant Alarm Calls Distinguish between Threats from Humans and Bees. PLoS ONE 9(2): e89403. doi:10.1371/journal.pone.0089403 Vollrath F., and Douglas-Hamilton I. (2002). African bees to control African elephants. Naturwiss. 89, 508–511.

Foto’s: Ana Grillo and Vivi Sriaram