en | nl | th

Steun de missie van Bring The Elephant Home met € 10 per maand

In minder dan 100 jaar is het aantal in het wild levende olifanten schrikbarend afgenomen. Mensen annexeren hun leefgebied; hun voedsel, water en migratieroutes verdwijnen. Om te overleven begeven ze zich in de mensenwereld, wat ernstige conflicten veroorzaakt. Een krimpende habitat en de daarmee gepaard gaande conflicten zijn een hoofdoorzaak van het dreigende uitsterven van wilde olifanten, in Afrika zowel als Azië.

Bring The Elephant Home zet zich in om de overlevingskans van olifanten te vergroten en een wereld te creëren waarin mensen en olifanten in harmonie kunnen samenleven. Drie overkoepelende richtlijnen kenmerken het werk van BTEH: lokale betrokkenheid, een gezonde ecologie, en profijt voor mens en olifant. Ze leiden tot gedeelde besluitvorming, eigenaarschap van lokale gemeenschappen, duurzaamheid, gender- en sociale gelijkheid, trots, en een harmonisch samenleven van mens en dier: de kroonjuwelen van onze projecten in Afrika en Azië.

Steun je BTEH’s missie met € 10 per maand? Alvast hartelijk dank voor je duurzame steun!

Single donation (NL)
Wil je iets doneren?
Welk bedrag wil je doneren?
Kies de betaalmethode
Kies je bank
Kies je creditcard

Donatie gegevens

Persoonsgegevens

Section

Aanhef
Voorwaarden *
‹ Terug naar de vorige pagina