Bee the Change in Ruam Thai

We zijn bezig met het opstarten van “Bee the Change” in het dorp Ruam Thai in Thailand, waarbij we beehive fences inzetten met inheemse bijensoorten en een synthetische bijenalarmferomonenmix om olifanten op een vreedzame manier weg te houden van landbouwgronden.

Het project Bee the Change is een samenwerking tussen BTEH, de Ruam Thai imkergroep, University of Hawaiʻi at Mānoa, en KMUTT Bee Park. Lokale boeren en gemeenschapsleden zijn direct betrokken bij de implementatie en monitoring van het project. Gedurende een jaar ontvangen de boeren ondersteuning, inclusief bijen, korven, hekwerk en ondersteuning voor de bijen, alsmede een microlevensonderhoudverzekering. We verwachten te kunnen aantonen dat Aziatische olifanten worden afgeschrikt door Aziatische bijsoorten en dat bijenalarmferomonen effectief kunnen zijn in perioden met een tekort aan bijen. Verder streven we naar een vermindering van mens-olifant conflicten in de projectgebieden door de succesvolle inzet van beehive fences.

  • Na het eerste jaar zullen de boeren genoeg imkervaardigheden hebben opgedaan en zullen de bijenkolonies gezond genoeg zijn zodat de boeren hier zelfstandig mee verder kunnen.
  • BTEH blijft investeren in workshops en trainingen zodat de imkergroep groeit, sociale cohesie, veerkracht en nieuwe vaardigheden blijven toenemen.
  • Zelfredzaamheid neemt toe door de extra inkomsten en risicospreiding uit de verkoop van honing.

In 2020 hebben we een studie uitgevoerd die de effectiviteit van bijenkorffenhekken met andere bijsoorten als een duurzame lokale oplossing voor het verminderen van mens olifant conflicten in Thailand. De resultaten van deze pilotstudie wezen uit dat het bijenkorffenhek 88,4% van de individuele olifanten en 64,3% van de olifantengroepen afschrikte. Deze bevindingen, die gepubliceert zijn in Conservation Science & Practice, vormen de basis voor onze verwachtingen en benadrukken de potentie van dergelijke methoden om mens-olifant conflicten te verminderen.

Single donation (NL)
Wil je iets doneren?
Welk bedrag wil je doneren?
Kies de betaalmethode
Kies je bank
Kies je creditcard

Donatie gegevens

Persoonsgegevens

Section

Aanhef
Voorwaarden *
‹ Terug naar de vorige pagina