ผลงานของมูลนิธิ

ทุกโครงการของเรามุ่งเน้นการทำงานร่วมกันกับองค์กรท้องถิ่น การให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วม และเปิดให้คนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการของเรา

  1. การอนุรักษ์พันธุ์ช้างป่าในประเทศไทย
  2. การอนุรักษ์พันธุ์ช้างป่าในเกาะบอร์เนียว
  3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อช้างที่ถูกกักขัง
  4. การศึกษาและสร้างความตระหนัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ช้างเผือกในประเทศไทยและบนเกาะบอร์เนียว คุณสามารถหา บนหน้าเว็บ การดำเนินการอนุรักษ์

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อช้างที่ถูกกักขัง

ช้างส่วนใหญ่ในประเทศไทยถูกกักขัง แต่ชีวิตของพวกมันไม่จำเป็นต้องเศร้าอย่างที่เคยเป็น เราเชื่อว่าช้างที่ถูกกักขังสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จากการปฏิบัติต่อช้างอย่างเป็นมิตร เป็นธรรมชาติ และยั่งยืนมากขึ้น

เราให้การสนับสนุนโครงการที่ไม่กีดกั้นพฤติกรรมทางธรรมชาติของช้างแต่ส่งเสริมให้ช้างมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ เรามุ่งสร้างความตระหนักมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวเพื่อให้พวกเขาตัดสินใจในการไปเยี่ยมชมช้างบนพื้นฐานของความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสัตว์

เราดำเนินการต่างๆโดยพึงตระหนักเสมอว่าเราไม่ต้องการมรส่วมร่วมในการค้าช้าง เราให้ความสำคัญในการสร้างทางเลือกให้กับช้างมากกว่า ในกรณีที่จำเป็นเรารณรงค์ให้มีสวัสดิการสำหรับช้างที่ดีขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ตัวอย่างหนึ่งของการรณรงค์นี้คือการรณรงค์เกี่ยวกับช้างเร่ร่อนซางผิดกฎหมายตามกฎหมายไทย เรายังช่วยให้โครงการสำหรับช้างหลายโครงการกลายเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม และมีความยางยืนมากยิ่งขึ้น หากอาสาสมัครของเราต้องการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมช้างในโครงการอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เราจะจัดกิจกรรมนี้ในที่ที่ช้างมีความเป็นอยู่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การวิจัย การศึกษา และความตระหนัก

เราสามารถตอบคำถามดังต่อไปนี้จากการวางแผนผังการทดลอง

  • ต้นไม้ชนิดใดทที่ผ่านการทดสอบแล้วตรงตามคเกณฑ์ที่กำหนด
  • การออกแบบพื้นที่เพาะปลูกสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ชนิดใดสามารถอยู่รอดได้ดีในบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์สลักพระ (ส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่) หรือในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ Kinabatangan (ป่าดิบแล้งผสมกับผ่าดิบชื้น)
  • ความหลากหลายทางชีวภาพใช้เวลานานเพียงใดในการฟื้นตัว และระยะทางที่ใกล้เคียงกับป่าจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร
  • ช้างป่ามีผลกระทบอย่างไรต่อการรักษาฟื้นฟูป่า

ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของช้างเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนฟื้นฟูป่าไม้ของเรา ในเกาะบอ์เนียวการวิจัยได้ดำเนินการโดย Danau Girang Field Centreในตอนล่างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Kinabatangan เพื่อพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยที่เหมาะสมและระบุเส้นทางการเดินทาของช้าง ในขณะนี้ช้างเก้าตัวสวมจีพีเอสที่คอเพื่อการทำแผนที่เส้นทางการอพยพของช้างและระบุพื้นที่ที่มีปัญหา โครงการรนี้ช่วยทำให้ข้อมูลการวิจัยเป็นการลงมือฏิบัติเพื่อช่วยช้างบอร์เนียวจากการสูญพันธุ์

การศึกษา

สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และกลุ่มอาสาสมัค รเราจัดโปรแกรมการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เลวร้ายของช้างเอเชียและป่าไม้ที่พวกมันควรจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย โปรแกรมการศึกษาสร้างตามความเหมาะสมและมส่วนประกอบที่เป็นการปฏิบัติร่วมด้วย เช่น การเพาะเมล็ดพันธุ์ การปลูกต้นไม้ และการดูแลช้าง โปรแกรมการศึกษามุ่งเน้นสถานการณ์ช้างไทยโดยให้ความสำคัญกับการปกป้องที่อยู่อาศัยและการแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติ

ความตระหนัก

เราสร้างความตระหนักเกี่ยวกับช้างเอเชียในรูปแบบต่างๆให้กับผู้ชมกลุ่มใหญ่ โดยเราได้ร่วมผลิตสารคดี 2 เรื่อง (ได้รับรางวัลชนะเลิศ Return to the Wild และ Dutch Aanpakken en Wegwezen) เขียนหนังสือ The Great Elephant Escape และได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร บล็อกเกอร์ และรายการโทรทัศน์มากมาย เราได้ร่วมมือกับบริษัททัวร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจริยธรรมในการเยี่ยมชมช้าง ในปี 2556 การร่วมมือกับ World Animal Protection และ TUI ทำให้เราประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับช้างในระดับหนึ่ง จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นเวลายาวนานของ TUI และ BTEH ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความต้องการการท่องเที่ยวเชิงจริยธรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสช้างในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เราหวังว่าประเทศอื่นๆจะดำเนินรอยตามความคิดริเริ่มนี้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อที่ช้างจำนวนมากขึ้นที่ถูกกักขังจะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น

อาสาสมัครของเราจะเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและการอนุรักษ์ช้างในช่วงฤดูร้อนโดยการตั้งบูธข้อมูล นอกจากนี้บูธยังเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาเครือข่ายการทำงานของเรา เช่น ด้วยการเชื่อต่อกับองค์กรอื่นๆ และชุมชนคนไทยในเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม

ชมวิดีโอ ‘In action for the Bornean elephant’ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เพื่อช้างในเกาะบอร์เนียว

Watch the video about our conservation work for wild elephants in Thailand.