สื่อสารมวลชน

บทความ
Acclimate Jonas Parool
Algemeen Dagblad Kom Chad Luek Chang Mai Mail
Chang Puak Magazine Rik Felderhof AVRO Magazine
Leven Rotterdams Dagblad Metro
Secret Magazine Graduinen Milieudefensie Magazine
Spits Groot Vlaardingen The Nation
Bankok Post Telegraaf Haarlems Dagblad
Nethai Volkskrant Happinez
NRC Natural History Bulletin
หนังสือ
‘Thaise olifanten van de straat’ กันยายน 2549 เวอร์ชันภาษาดัตช์
’The Great Elephant Escape’ มีนาคม2552 ฉบับภาษาอังกฤษ
ภาพยนต์สารคดี
‘Return to the Wild’ ผ่านทาง Animal Planet
‘Aanpakken en Wegwezen’ ผ่านทาง Llink.
ในประเทศไทยออกอากาศโดย Channel 7, 11, ITV and PBS
วิทยุ
Ayuthaya FM BNN Kink FM MCOT Radio Radio 2 Radio Rijnmond Vroege Vogels
โทรทัศน์
Animal Planet Discovery Llink National Geographic VPRO AVRO/TROS RTL4
ยูทูป
วิดีโอ
antoinette-interview-nrc

bangkok-post-muse-antoinette-13-19-feb-2010

grootvlaardingen2013

nhbss-v5911-4