ช้างเอเชียกำลังจะหายไป

ช้างอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์และนั่นก็เป็นความผิดของเรา เราอาจจะต้องสูญเสียสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของเราเอง ทางเดียวที่จะสามารถรักษาสัตว์สายพันธุ์สำคัญนี้ไว้คือการลงมือทำตอนนี้!
มูลนิธิพาช้างกลับบ้านมุ่งสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมที่ช้างควรได้รับ แหล่งที่อยู่อาศัยที่ระบบนิเวศมีความสมดุล ช้างและคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และการท่องเที่ยวให้ความเคารพต่อช้างป่า

ดูวิดีโอด้านล่างซึ่งภาพรวมของงานของเรา:

นี่คือสิ่งที่เราทำ

การอนุรักษ์พันธุ์ช้าง

เราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(ด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก) ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนมาก สร้างอ่างกักเก็บน้ำ และคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการปกป้องช้าง

ส่วนท้องถิ่น

ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างได้ให้ความร่วมมือในโครงการอนุรักษ์ช้าง มูลนิธิพาช้างกลับบ้านจัดการฝึกอบรมและให้ความสนับสนุนในการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์ช้างระดับชุมชน

การวิจัย

เราใช้การวิจัยในการทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหา ค้นพบความเข้าใจของประชาชน ประเมินและปรับปรุงโครงการ เราทดลองนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้น และเราทำให้การวิจัยเป็นแผนและการปฏิบัติ

แบบองค์รวม

เราเห็นช้างเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีความเชื่อโยงมากมาย เรามองหาทางออกที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมปัญหาทุกประการ Bee the Change เป็นหนึ่งตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ

เครือข่าย

เราร่วมมือกับหลายฝ่าย จากระดับชาวไร่ชาวสวนไปจนถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เรายื่นมือและพาคนมาทำงานร่วมกันและทำให้มั่นใจว่าความคิดเห็นของประชาชนมีความหมาย เพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกลุ่มก้อน

จากการทำงานภาคสนามหลายปีแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นได้ผล เรามีการวางแผนเพื่ออนาคต และสร้างความแตกต่างให้แก่ช้างเอเชีย

มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน