Missie en beleid

Het is onze missie om een wereld te creëren waar olifanten en mensen in harmonie met elkaar kunnen leven. We zetten ons in voor de bescherming van olifanten wereldwijd door te werken aan herstel en uitbreiding van hun natuurlijke leefomgeving en het verbeteren van van de relatie tussen mens en olifant.

De uitsterving van de Aziatische olifant kan worden voorkomen door:

 • Bescherming leefgebied Aziatische olifanten hebben helaas te maken met een groot gebrek aan natuurlijk leefgebied. Herbebossing en het veiligstellen van corridors, doorgangen van bosgebied naar ander gebied, is hard nodig om hun habitat in stand te houden. In de eerste plaats om het uitsterven van de wilde olifant te voorkomen. Daarnaast draagt bescherming van het olifantenleefgebied ook bij aan bredere milieudoelstellingen, zoals het behoud van biodiversiteit.
 • Verminderen van mens – olifant conflicten BTEH helpt lokale gemeenschappen met het ontwerpen en uitvoeren van duurzame en natuurlijke projecten die olifanten en hun leefgebied beschermen. Tegelijkertijd vormt dit een bijdrage aan de lokale economie. Het Conservation Leadership Programma ondersteunt gemeenschappen om samen aan oplossingen te werken. Het project Bee the Change dat hieruit is voortgekomen brengt een team van deskundigen samen om projecten met bijenkorfhekken uit te voeren. Een bijzonder project dat een meervoudig rendement oplevert voor olifanten, mensen en bijen.
 • Creëren van diervriendelijke alternatieven voor olifanten in gevangenschap Het liefst zien we alle olifanten vrij en in het wild waar ze thuishoren. Helaas leeft een groot deel van hen in gevangenschap. Het is een gegeven dat al eeuwen en wellicht langer deel uitmaakt van de Aziatische cultuur. Olifanten moeten hard werken in de bosbouw en toeristen vermaken in buitengewoon onnatuurlijke omstandigheden. Deze intelligente en vriendelijke dieren verdienen een respectvol bestaan. We steunen en ontwikkelen diverse projecten die dit nastreven.
 • Voorlichting en educatie Onze educatieve programma’s zijn essentieel om de toekomst van de olifanten en hun habitat veilig te stellen. Bring the Elephant Home verschijnt regelmatig in de media, op publieke bijeenkomsten, op scholen en op voorlichtingsbijeenkomsten. Ook inspireren we jaarlijks duizenden deelnemers aan onze vrijwilligersevenement en benefietfeesten.
 • Onze werkwijze

  Actief aan de slag, positief en praktisch! Ten overvloede: Bring the Elephant Home wijst het gebruik van geweld af, in alle vormen. We zijn een niet-gouvernementele organisatie, in alle opzichten politiek neutraal. Iedereen die voor ons werkt heeft uiteraard als individueel persoon het recht op een politieke mening, maar niet namens Bring the Elephant Home. Onze stichting blijft groeien door nieuwe projecten en steeds meer vrijwilligers. Het kleinschalige karakter blijft echter gehandhaafd door de platte structuur evenals de samenwerking met andere kleine organisaties in Azië. Met een relatief kleine donatie kunnen we grootse dingen doen en iedere bijdrage wordt volledig besteed aan de projecten. We hopen dat u ons blijft steunen!

  Antoinette van de Water, zomer 2017

  Download hier ons beleidsplan 2018-2022

  Download hier ons jaarverslag 2015

  Downlaod hier ons jaarverslag 2016

  Download hier onze Statuten 2017