Maandelijkse gift

We hebben uw hulp hard nodig om olifanten een kans op overleven te geven.

  • Met een doorlopende machtiging helpt u structureel om olifanten een groene en vreedzame toekomst te geven.
  • U draagt bij aan oplossingen waar vele olifanten in Afrika en Azië profijt van zullen hebben.
  • Als dank voor uw steun sturen we u graag een unieke BTEH USB sleutelhanger.

Alvast hartelijk dank!

SEPA incasso

Ja, ik machtig stichting Bring the Elephant Home

 ander bedrag

per (kies maandelijks, per kwartaal of jaarlijks)
af te schrijven van mijn IBAN onder naam

Mijn contactgegevens
 Ja, i
 Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief
 Ja, ik ontvang graag de BTEH USB stick
Sometime went wrong. Please try again.

Voorwaarden (Privacy en SEPA)

Wij ontvangen wanneer u een gift doet via onze webformulieren uw naam en rekeningnummer. Dat zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw gift. Stichting Bring the Elephant Home gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken ze om u te informeren over onze activiteiten of om uw steun te vragen. Lees hier meer over ons privacybeleid.

*SEPA: Wanneer u ons steunt met een machtiging geeft u toestemming aan Bring the Elephant Home om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Bring the Elephant Home. U ontvangt hiervan een prenotificatie. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Bring the Elephant Home is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling.
Hierdoor is het mogelijk uw giften aan BTEH van uw inkomsten belasting af te trekken.